Pentru a vă îmbunătăți experienţa de navigare, acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Află mai multe, acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor.
ÎNAPOI LA BLOG

Finalizarea proiectului „Diversificarea activității de producție la SC DORNA ECO HOUSE SRL”

de DornaEcoHouse, 20 decembrie 2019 - Informări

S.C. DORNA ECO HOUSE S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Diversificarea activității de producție la SC DORNA ECO HOUSE SRL”, cod MySMIS 112551, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” în baza contractului de finanţare nr. 3112/13.09.2018.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.


Valoarea totală a proiectului a fost de 2.649.782,28 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.594.644,23 lei, din care 1.355.447,60 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din FEDR (60,87%) și 239.196,63 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din bugetul național (10,74%).


Obiectivul general al proiectului este diversificarea produselor oferite în prezent, prin dezvoltarea tehnologică la nivelul societății care să permită producerea de noi produse, și anume tâmplărie din lemn stratificat pentru ferestre.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea bazei materiale a societății în maxim 24 luni de la semnarea contractului de finanțare;
2. Inovarea tehnologică a bazei materiale a societății care să permită diversificarea gamei de produse oferite în maxim 24 luni de la semnarea contractului de finanțare;
3. Creșterea numărului de locuri de muncă.
Proiectul s-a implementat în Str. Unirii, nr 203, Municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava, în perioada 01.06.2018 –31.05.2020.
Rezultatele proiectului au fost atinse:
1. Dotarea societății cu echipamente performante pentru producția de tâmplărie din lemn stratificat pentru ferestre, și anume:mașină automată prelucrare 4 fețe, linie de îmbinat în dinți grinzi lamelare, centru de prelucrare ferestre, software pentru ferestre. Indirect, achiziționarea acestor echipamente va permite SC DORNA ECO HOUSE SRL să obțină o cotă de piață în domeniul producției de tâmplărie din lemn stratificat pentru ferestre.
2. Inovarea tehnologică a fluxului de producție a constat în achiziționarea echipamentelor perfomante și cu consumuri reduse.
3. Crearea de locuri de muncă: proiectul prevede crearea unui loc de muncă, destinat unei persoane dintr-o categorie defavorizata, conform definițiilor din Ghidul Solicitantului.

Impactul semnificativ al proiectului a fost atins prin angajarea unui Operator utilaje, încadrată într-o categorie defavorizată (vârstă peste 50 de ani), așa cum prevede contractul de finanțare. Prin implementarea proiectului, compania a reușit să își clădească un renume regional prin oferirea produse competitive pe piața locală, regională, națională și chiar internațională. Societatea vine în întâmpinarea clienților săi cu produse finite competitive, și nu în ultimul rând, cu o echipă ce asigură satisfacerea celor mai exigente cerințe.


Descrierea tehnică a investiției:
Investiția finalizată de către DORNA ECO HOUSE SRL se adresează domeniului de producție a tâmplăriei pentru ferestre din lemn stratificat, cod CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții, mai exact tâmplărie pentru ferestre din lemn stratificat.

Societatea are o experiență de aproximativ 16 ani în folosirea lemnului stratificat pentru diverse tipuri de construcții, în principal a caselor de locuit.

Necesitatea realizării investiției propuse prin proiect este data de Diversificarea pieței pe care Dorna Eco House S.R.L. activează. Prin achiziția echipamentelor în cadrul proiectului finalizat, societatea își diversifica piața pe care activează. O diversificare a producției are ca efect pe termen lung o mult mai bună stabilitate a companiei.

Investiția a condus la diversificarea produselor, prin capacitatea de a realiza tâmplărie pentru ferestrele din lemn stratificat. Anterior implementării acestui proiect, societatea nu dispunea de tehnologia necesară în realizarea tâmplăriilor pentru ferestre, acestea fiind achiziționate de la terți. Ca urmare a implementării proiectului, societatea acum produce inclusiv tâmplăria ferestrelor pe care în mare parte o va comercializa către alte companii din domeniu. O mică parte a producției va fi destinată produselor pe care societatea le realizează în prezent și anume casele din lemn stratificat, în sensul în care nu se vor mai achiziționa tâmplarii din lemn pentru ferestre de la firmele concurente care au această capacitate, ci această se va realiza în cadrul societății.

Astfel, implementarea proiectului a permis Dorna Eco House îmbunătățirea fluxului de realizare a caselor pe care le realizează în prezent (prin eliminarea terților) și adăugarea unui produs nou-tâmplăria pentru ferestre din lemn stratificat.

Implementarea proiectului a adus la nivelul societăți atât o inovare de proces, cât și una de produs. Prin implementarea proiectului societatea DORNA ECO HOUSE SRL este dotată cu tehnologie modernă de fabricare a tâmplăriei pentru ferestre din lemn stratificat.Tehnologiile moderne de prelucrare destinate exclusiv ferestrelor ajută societatea să fie în avantaj față de majoritatea competitorilor de pe piața locală care dispun de tehnologii de lucru mai puțin performante pentru producția de tâmplărie pentru ferestre din lemn stratificat. Tâmplăria pentru ferestre din lemn stratificat reprezintă alternativa la tâmplăria clasică- realizată din PVC. În cadrul acesteia este folosit lemnul stratificat și nu pvc-ul.


Tehnologiile noi, moderne utilizate în producerea viitoarelor produse, constau în:
• Mașină automată de prelucrat pe 4 fețe cu 6 arbori - Mașina este în conformitate cu standardele CE. Echipamentul înglobează o tehnologie modernă cu o vechime de maxim 3 ani și are consum redus de curent.
• Linie îmbinat în dinți grinzi lamelare - echipamentul este de ultimă generație fiind certificat conform standardelor internaționale specifice și încorporează tehnologia modernă cu o vechime de maxim 3 ani.
• Centru de prelucrare pentru ferestre ajutat de Aplicația informatică software ferestre – înglobează cea mai nouă tehnologie în materie de eficiență energetică întrucât dotat cu un sistem fotovoltaic, care prin intermediul panourilor fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică. Echipamentul este dotat cu o Minicentrala fotovoltaică, care este caracterizată de faptul că elementul principal de comandă-controlează prin inverter puterea produsă de minicentrală în funcție de consum, astfel încât, indiferent de regimul de funcționare al consumatorului, nu se livrează energie electrică în rețea (fără evacuare de energie electrică în instalația operatorului de rețea). Astfel, în locul de consum se poate produce energie electrică fără a avea ATR, licență de producător și fără multitudinea de cerințe tehnice necesare în punctul de racordare cerute în cazul producătorilor. Minicentrala fotovoltaică și panourile fotovoltaice necesare convertirii energiei solare în energie electrică sunt conecatate la tabloul electric central, și alimentează circuitul electric aferent echipamentului pentru alimentarea panoului de comandă, contribuind astfel la reducerea consumului de energie.

Avantajele acestei minicentrale fotovoltaice sunt:
▪ Utilizează o sursă regenerabilă de energie (energia solară) – panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică.
▪ Asigură integritatea panoului de comandă în cazul unor pene de curent electric.
▪ Produce energie electrică, câștigul obținut din aceasta este direct, prin reducerea facturii de energie la toate componentele ei (energie activă, tarife de transport și distribuție, certificate verzi, accize etc).
▪ Imbunătătirea calitătii energiei la locul de consum: prin folosirea invertoarelor de calitate germană, parametrii de calitate a energiei (LVRT / ZVRT, nivelul de tensiune, factorii de distorsiuni armonice etc) se imbunătătesc semnificativ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: VASILE CHIRUTA - Administrator, telefon 0729.838.143,
E-mail contact@dornaecohouse.ro